Tečaj za skipera 1

Tečaj za skipera

Bilo da je riječ o ispunjenu vlastitog gušta i ljubavi prema adrenalinu, moru, brodicama ili pak početku bavljenja unosnom djelatnosti, biti skiper objedinjuje sve navedeno. Zato donosimo sve o tečaju za skipera.

Nautički turizam, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj postaje svake godine sve popularniji, a tomu je pridonijela i pandemija jer postoji li veća osama od one morskog plavetnila. Od Umaga pa sve do Dubrovnika, s 1244 grebena, otoka i hridi, razvedena obala Hrvatske predstavlja idealan potencijal za sve ljubitelje ovog vida odmora, a samim time i više posla za skipere.

Jahtaranje ili prihvaćeni engleski naziv ‘jahting’ turizam odnosi se na plovidbu i boravak na jahtama i brodicama jahtama, u društvo obitelji ili prijatelja prema već unaprijed dogovorenom itinereru ili fleksibilnom, a plovilom se upravlja samostalno ili uz pomoć skipera i eventualno uz pratnju posade.

Tečaj za skipera 2

S obzirom da je riječ o najčešće dobro plaćenom poslu, mnogi posao skipera obavljaju i sezonski kao (dobar) dodatni izvor zarade ili su u punom radnom odnosu s nekom od charterskih kompanija. Poanta ovog posla je osim pružanja sigurnog boravka i plovidbe, osigurati gostima najbolje moguće doživljaje koji povezuju i more i kopno. No, iako je riječ o natprosječnim primanjima za hrvatske pojmove, posao skipera ne može obavljati svatko već oni koji su u dobroj fizičkoj spremi, spremni za žrtvovanje, izazove, veoma često umor, kojekakve prohtjeve gostiju, obavljanje svakojakih zadataka, rad u različitim vremenskim uvjetima, ali prvenstveno  one koji posjeduju visoku razinu odgovornosti, prilagodljivosti i profesionalnosti. Različiti, ponekad veoma surovi uvjeti koji uvelike ovise o vremenskim prilikama i stanju mora, radni su uvjeti skipera. Naravno, postoji vrijeme odmora, no nepisano pravilo je da su skiperi i/ili ostala posada gostima dostupni 24h.

Ne samo da je skiper je odgovoran za svoje djelovanje, već preuzimaju odgovornost za sigurnost i dobrobit klijenata i posade. Prije no što vas ponese dobra zarada i odlučite se pristupiti i položiti tečaj za skipera, donosimo vam neke od osnovnih dnevnih zadataka i odgovornosti:

 • navigacija brodom
 • paziti na sigurnost plovila i posade
 • upravljanje brodom u svim pogledima
 • osiguravati da je plovilo u svakom trenutku u sigurnom i plovidbenom stanju
 • osigurati plovilo za pristanište, mol ili vez
 • održavanje dokumentacije
 • pridržavati se propisa i pomorskih zakona
 • znati obavljati sve poslove na brodu
 • održavati opremu broda
 • održavati čistoću broda ukoliko nema druge posade koja je za to zadužena
 • priprema hrane ukoliko ne postoji nadležna hostesa te se isto traži u ugovoru
 • planiranje i realizacija itinerera plovidbe
 • ispunjavanje želja gostiju i pritom biti ugodne naravi
 • stvarati ugodnu atmosteru uz osjećaj toplog gostoprimstva

Kako bi se steklo pravo za upravljanje brodicom potrebno je biti osposobljen za isto, a osposobljenost za voditelja brodice potkrjepljuje se uvjerenjem o položenom ispitu za voditelja brodice. Postoje tri različite vrste osposobljenosti: dozvola za voditelja brodice kategorije A, B (more i unutrašnji plovni putevi) ili C (more). Da biste postali skiperi i time se bavili profesionalno, trebat ćete se prijaviti na tečaj za voditelja brodice kategorije C. Bit će vam potreban liječnički pregled, tj. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti. Sam ispit polaže se pri Lučkoj kapetaniji, a njegova cijena je 540,00 kuna.

Sve o savjetima za početnike jedriličare.

Edukacija za skipera sastoji se od (barem) 6h prakse te 25h sati teorijskog programa tečaja. Tečajevi najčešće prekrivaju sljedeća područja: pomorska navigacija, manevriranja brodicom i izbjegavanja sudara na moru, meteorologija, motoristika i zaštitne mjere, pomorski propisi, sigurnost na moru, pomorska komunikacija i radiotelefonska služba…

Tečaj za skipera 3

Završenim tečajem i položenim ispitom dobiva se certifikat o osposobljenosti upravljanja brodicama za osobne i gospodarske namjerne do 30 BT (bruto tona).

Po završenom tečaju i uspješno položenom ispitu da ste osposobljeni za upravljanje brodicom dokazati ćete uvjerenjem o položenom ispitu za upravljanje brodicom koje će vam izdati kapetanija, tj. ispostava kapetanije na osnovi prethodne provjere znanja. Ukoliko ste ispit polagali iz komercijalnih razloga, bilo bi poželjno da pričate barem jedan strani jezik kako biste bili što bolji kandidat charter kompanijama.

Posao skipera, iako se nosi puno odgovornosti, također je zabavan, a pritom dobar skiper može zaraditi zadovoljavajući prihod. No svakako osim samog interesa, kako biste postali skiperi, morat ćete proći odgovarajuću obuku, imati dovoljno iskustva i posjedovati dozvolu.

Više o tečajima i dozvolama za brodice možete pronaći na članku portala Privatni Smještaj.