Politika privatnosti

Operator portala privatnismjestaj.hr (dalje u tekstu: Privatni Smještaj) je trgovačko društvo Prvi Kvadrat d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 34, OIB 42149022487.

1. Korisnici Privatnog Smještaja dužni su koristiti portal u skladu s ovim Uvjetima korištenja i/ili pozitivnim zakonima Republike Hrvatske. Privatni Smještaj zadržava pravo da iz daljnje uporabe portala isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši ove Uvjete korištenja i/ili pozitivne zakone Republike Hrvatske, na bilo koji način ometa rad portala ili na bilo koji način vrijeđa prava drugih korisnika. Privatni Smještaj, uz isključenje takvog korisnika, može poduzeti odgovarajuće pravne mjere, te zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi.

2. Privatni Smještaj, kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja i obrađuje izravne i neizravne osobne podatke korisnika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (“GDPR”), te pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka i to ograničeno i samo za svrhe opisane u ovim Uvjetima korištenja.

3. Privatni Smještaj prikuplja podatke korisnika na osnovu izričite privole korisnika, na osnovu legitimnog interesa i na osnovu zakonskih obaveza. Privatni Smještaj izravne osobne podatke ne dijeli s trećim stranama, osim s tijelima javne vlasti kada ista to zatraže na temelju zakonskog ovlaštenja, te iste čuva unutar Europske Unije. Privatni Smještaj neizravne osobne podatke može dijeliti s trećim stranama koje iste mogu na siguran način čuvati izvan Europske unije, samo na osnovu izričite privole korisnika ili na osnovu legitimnog interesa radi sprečavanja prevara i zlouporaba.

4. Privatni Smještaj prikupljene osobne podatke pohranjuje na siguran način samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, te se obvezuje postupiti po propisanim procedurama ako se desi slučaj povrede osobnih podataka. Samo ovlašteni radnici Privatnog Smještaja i ugovornih partnerskih tvrtki imaju pristup osobnim podacima korisnika.

5. Privatni Smještaj u potpunosti poštuje prava korisnika opisana u Općoj uredbi o zaštiti podataka (“GDPR”), te pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka, primjerice pravo na povlačenje dane privole, pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje “zaborav”, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor, i ostala ovdje nenavedena prava. Korisnik svoje upite i zahtjeve vezane uz osobne podatke može dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva Radnička cesta 34, Zagreb, Republika Hrvatska, ili putem e-mail adrese info@privatnismjestaj.hr.

6. Privatni Smještaj koristi tehnologiju Kolačića (engleski “Cookies”) i kako bi, na temelju legitimnog interesa, prikupio neizravne pseudonimizirane osobne podatke korisnika koji služe za personalizaciju postavki pojedinog korisnika i punu tehničku funkcionalnost portala. Privatni Smještaj koristi usluge servisa (“treće strane”) koji omogućuju analitiku posjeta na portalu, registraciju putem podataka s društvenih mreža, posluživanje oglasa korisnicima portala na drugim mrežnim mjestima i/ili na društvenim mrežama, marketinške svrhe te drugo ovdje nenavedeno. Spomenuti servisi (“treće strane”) pri svom radu koriste Kolačiće (engleski “Cookies”), te tako prikupljaju određene pseudonimizirane neizravne osobne podatke korisnika (geolokacija, vrsta uređaja i slično). Korisnici mogu, promjenom postavki u svom web pregledniku, izbrisati postojeće i/ili odbiti buduće Kolačiće (engleski “Cookies”).

7. Kao uvjet korištenja dodatnih i naprednih usluga na Privatni Smještaj, korisnik je obavezan registrirati se na Privatni Smještaj putem svoje e-mail adrese i osobne lozinke. Osobnu lozinku korisnika Privatni Smještaj ne prikuplja i ne obrađuje. Privatni Smještaj će pri procesu registracije zatražiti izričitu privolu korisnika za prikupljanje i obradu e-mail adrese korisnika u svrhu registracije korisnika, u svrhu kontakta korisnika od strane sustava Privatni Smještaj i u svrhu kontakta korisnika koji je objavio oglas od strane drugog korisnika putem sustava Privatni Smještaj. Korisnikove e-mail adresa, prikupljene pri registraciji korisnika, je nedostupna drugim korisnicima i općoj javnosti, a sustav Privatni Smještaj ne prikuplja i ne obrađuje e-mail poruke poslane korisniku na prikupljenu e-mail adresu.

8. Korisnik koji želi objaviti oglase dužan je, pored registracije na Privatnom Smještaju, prema važećem Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, navesti i sljedeće osobne podatke: a) fizičke osobe: ime i prezime, OIB (ili drugi ID broj za osobe s prebivalištem izvan RH), puno prebivalište; b) pravne osobe: ime tvrtke, OIB (ili drugi ID broj za osobe sa sjedištem izvan RH), sjedište tvrtke, ime i prezime odgovorne osobe. Tako prikupljene osobne podatke Privatni Smještaj prikuplja i obrađuje na temelju zakonske obveze, te će navedeni podaci biti korišteni samo ako tijelo javne vlasti zatraži njihovu dostavu radi eventualne sumnje u nezakonite aktivnosti korisnika, te isti neće biti dostupni drugim korisnicima i općoj javnosti. Korisnik može navesti i svoj broj ili brojeve telefona, pri čemu će Privatni Smještaj, kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika, zatražiti izričitu privolu korisnika za prikupljanje i obradu, kao i za javni prikaz broja ili brojeva telefona korisnika.

9. Korisnik koji je objavio oglas može biti kontaktiran od strane agenta pozivnog centra Privatnog Smještaja putem broja ili brojeva telefona ili putem e-mail poruke u svrhu provjere servisnih informacija vezanih uz objavljeni oglas i u svrhu ponude novih usluga Privatnog Smještaja.

10. Korisnik je dužan čuvati svoju osobnu lozinku, te ažurirati osobne podatke na svom korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

11. Sadržaj na Privatnom Smještaju je zaštićen važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na Privatni Smještaj uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje i druge grafičke prikaze, software, nazive, kao i domene koje pripadaju Privatnom Smještaju. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Uvjetima korištenja, a korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, korisnik postupa protivno važećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, te podliježete zakonskim sankcijama. Privatni Smještaj se izuzima od odgovornosti i eventualnog sudjelovanja u sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava korisnika Privatnog Smještaja.

12. Korištenjem portala Privatni Smještaj, korisnik prihvaća komunikaciju elektronskim putem, uz odricanje Privatnog Smještaja od odgovornosti zbog eventualne štete koji korisnik pretrpi zbog netočne ili tehnički neispravne e-mail adrese korisnika.