Odredišta lovnog turizma u Hrvatskoj

ODREDIŠTA LOVNOG TURIZMA U HRVATSKOJ

Ovisno o prirodnom okruženju, klimi, godišnjem dobu, krajoliku u kojemu želite uživati, razini zahtjevnosti, ali i vrsti samog ulova, Hrvatska nudi mnoštvo lovišta.

Postoji pregršt prostora za unapređenje ponude lovnog turizma u Hrvatskoj, koji ne samo da bi doprinijeli gospodarstvu, već i ulaganju u staništa i očuvanjem brojnog stanja određenih vrsta divljači. Iako je ponuda specijaliziranih smještaja poprilično ograničena, kao i popratnih sadržaja, Hrvatska je zbog bogatstva divljači kao i lovištima, zanimljiva destinacija mnogim domaćim kao i inozemnim turistima lovcima.

Lovstvo u Hrvatskoj

LOVNI TURIZAM ISTRE I PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Istra je vodeća regija lovnog turizma Hrvatske, a s Hrvatskim primorjem riječ je o najposjećenijim destinacijama inozemnih gostiju lovnog turizma. Riječ je o gostima veće platežne moći koji osim smještajnih aranžmana, prehrane, prijevoznih naknada i dodatnih sadržaja (kulturnih, zabavnih i dr.), moraju platiti i hrvatsku lovačku iskaznicu, moraju prijaviti i rezervirati lovne dane, a u lovišta mogu samo u pratnji domaćih lovaca. Iako inozemni turisti – lovci ostaju najčešće tijekom vikenda (2-3) dana, računice pokazuju da Istra od njih uprihoduje oko 5 milijuna eura. Inozemni turisti – lovci osim osobne iskaznice ili putovnice trebaju posjedovati i ispravan međunarodni dokument za privremeno iznošenje lovačkog oružja, oružani list, lovačku iskaznicu Republike Hrvatske za inozemne lovce te pisani poziv lovoovlaštenika. Ukoliko se u lov vode i psi, oni moraju imati međunarodnu putovnicu te moraju biti mikročipirani.

Lovački psi moraju biti mikročipirani i imati isprave

Što se tiče Istre, tamo se nalazi 46 lovišta na više od 240 tisuća hektara lovišta, a djeluje 37 lovačkih društava te 13 lovačkih domova. Na lovištima Istre uzgajaju se obični i jeleni lopatari, divlje svinje, srne, fazani, zečevi, poljske i jarebice kamenjarke, a posebno je zanimljiv lov na šljuke koja se u Istri zadržava tijekom migracije sa sjevernog Sibira do sjeverne Afrike i nazad.

Primorsko – goranska županija podijeljena je na 3 geografski različita lovišta: primorsku, otočnu i goransku cjelinu. Riječ je o površini lovišta od 347 454ha, točnije 55 lovišta, a od vrsta su najzastupljenije srne, divlje svinje i jelen obični, a kao i u Istri, šljuka je i ovdje najatraktivnija divljač. Na otočnim lovištima pruža se mogućnost za lov na jelena lopatara, muflona i srnu, a diljem Primorsko – goranske županije obitava i sitna divljač poput fazana, divljeg kunića, zeca, i kamenjarke.

LOVNI TURIZAM SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zbog svoje prirodne posebnosti – ravnice isprepletene s gorama, rijekama, jezerima i močvarama, ovaj dio Hrvatske dom je mnogobrojnim vrstama flore i faune. S obzirom da je riječ o kopnenom dijelu Hrvatske, ovaj dio nije podložan masovnom turizmu te bi se svakako trebali razvijati sve vrste ruralnog turizma – lovni, ribolovni, promatranje ptica, cikloturizam, enofilski itd. Baranja je posebno interesantna inozemnim moćnicima koji tu dolaze uživati u velikim trofejima. Najčešće popratne aktivnosti, osim naravno gastro, u kojima uživaju posjetitelji Slavonije, Srijema i Baranje su vinski podrumi, posjet Kopačkom ritu, Papuku te Eko centru Zlatna Greda. Na području Slavonije, Srijema i Baranje postoji dobra infrastruktura lovačkih kući i domova, a i uređenih te održavanih lovišta. Riječ je o području Hrvatske izuzetne prirodne raznolikosti koja pridonosi i mnogobrojnim vrstama divljači. Od divljači valja istaknuti srnjaka, divlje svinje, jelena, u ograđenim lovištima nalazi se jelen loptar te muflon, a od sitne divljači moguć je lov na fazana, prepelice, divlje patke, divlje guste, zeca i prepelice. U šumama Požeško – slavonske županije moguće je naći jazavce, kune zlatice, lisice i divlje mačke.

U Slavoniji je popularan i lov na divlje patke

LOVNI TURIZAM PRIGORJA, MEĐIMURJA, PODRAVINE I HRVATSKOG ZAGORJA

Sačuvana, netaknuta priroda, dvorci i utvrde, zelenilo brjegova i obrađena polja, bogatstvo termalnih izvora, enologija i gastronomska ponuda koja se temelji na specijalitetima poput štrukli i purice s mlincima, glavne su odlike ovih krajeva Hrvatske. Na području Zagorja najpopularniji je odstrel sitne divljači poput prepelica, trčka, zeca, patke, fazana i šljuka. Jednako je tako i na području Međimurja, a od krupne divljači najzastupljenija je srneća divljač. U Podravini je najzastupljeniji lov na sitnu divljač, divlje svinje, jelene i srnjake, a ljeti prepelice, dok je u Prigorju popularan lov na divlju svinju, srnjaka, kao i sitnu divljač.

Lov na divlje svinje

LOVNI TURIZAM LIKE

Prirodne ljepote te očuvan okoliš među kojima se ističu rijeke i jezera, ali i najviši planinski vrhovi Hrvatske najveći su potencijal koji Lika ima u vidu lovnog turizma. Također, riječ je o županiji koja je odlično prometno povezana sa svim ostalim dijelovima Hrvatske što bi mogao biti također jedan od važnijih faktora koji bi mogli pridonijeti Lici u razvoju svih podvrsta ruralnog turizma, uključujući lovni. U Lici se nalazi nekolicina lovišta kao i lovačkih domova, no postoji prostor za unapređenje sadržaja posebno jer se Lika diči očuvanošću prirode pa bi jači naglasak mogao biti i na ekoturizmu.

U niskim šumama, kršu i na poljima Like žive lisica, kuna, jazavac i jelen lopatar, a u visokim šumama mogu se naći divlje mačke, divlje svinje, ris, vuk, ali i medvjed. Na predjelima planinskom krša obitavaju mufloni, kozorog i divokoze. Vrste pernate divljači koje obitavaju na ovim prostorima su jarebica, prepelica, fazan, šljuka, kamenjarka, divlja patka, veliki tetrijeb, divlja gusta i golub. Raznolikost faune pokazuje visoku razinu potencijala koji Lika ima u vidu lovnog turizma.

U Lici obitavaju lisice

LOVNI TURIZAM DALMACIJE

Planine, brda, krš nasuprot zelenilu šuma, rijeke i jezera te razvedena obala i otočje privlače u Dalmaciju ljubitelje svih oblika turizma pa tako i lovnog. Najpopularnija divljač za lov za području Dalmacije su svakako divokoze i mufloni, te potom liska, jarebica kamenjarka, šljuka, divlja patka, fazan, zec, prepelica. Također, stalni stanovnici su i vukovi te lisice i veprovi. Na podruju Dalmacije postoje mnogobrojna lovačka društva, lovački domovi, a u ulovima se može uživati i u vidu gastro ponude Dalmacije. Zbog ljepota ovog kraja, lovcima je posebno drag safari tijekom kojeg se sve može zabilježiti fotoaparatom.

U Dalmaciji je posebice popularan lov na divokoze

LOVNI TURIZAM MOSLAVINE, POSAVINE I POKUPLJA

Isprepletenost brdskih i nizinskih krajolika, šuma te ravnica te velikog broja rijeka, predstavljaju idealna staništa za mnogobrojne vrste divljači. Ovi krajevi obiluju kako krupnom divljači poput divlje svinje, jelena i srnjaka, te gdjegdje obitava i muflon tako i sitnom divljači poput fazana, zeca, trčka, crne liske, divlje guske, patke i prepelice.

Lov uz psa ili ptice grabljivice