U istočnom dijelu Istre, naslonjen na Kvarnerski zaljev smjestila su se dva bisera Jadrana, Labin i Rabac. Labin je srednjovjekovni gradić koji se je smjestio u zaleđu „novog” turističkog središta istočne Istre, Rapca na nadmorskoj visini od tristo dvadeset metara, a Rabac ujedno administrativno pripada Labinu.

Najveći otok Lijepe naše Cres smjestio se je u Kvarnerskom zaljevu te pripada cresko-lošinjskom arhipelagu odnosno, Primorsko-goranskoj županiji. Nalazi se u neposrednoj blizini istočne obale Istre, a sa sjeveroistočne strane graniči s otokom Krkom.