Ribolov na odmoru

RIBOLOV NA ODMORU

Mislili ste nakon dana dana provedenog ljenčareći na plaži zabaciti udicu i iskušati sreću, a u najboljem slučaju donijeti kakvu ribu za večeru? Bez dozvole, to nije moguće. Sve o ribolovu na odmoru.

Većina nas prilikom odlaska na ljetovanje mašta o kapitalnom ulovu s kojim će se počastiti cijela obitelj. Zabaciti udicu ili štap svjevrsna je nadopuna godišnjem odmoru, ali kao što će svaki ljubitelj ribolova reći – prvenstveno je riječ o odličnom odmoru uma. Ako se još niste iskušali u ribolovu, a odavno maštate o tome, rekreacijski ili športski ribolov mogli bi biti idealni za Vas.

REAKREACIJSKI RIBOLOV

Kao što i sam naziv govori, svrha ovog ribolova je rekreacija, no potrebna je dozvola za uživanje u toj aktivnosti. Ukoliko se odlučite kupnju dozvole, istu ćete zaprimiti u elektroničkom obliku od strane Ministarstva poljoprivrede, a dozvole se mogu kupiti kod ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za prodaju dozvola za rekreacijski ribolov na moru Upravi ribarstva i njezinim ispostavama, te putem interneta. Ovisno o Vašim ribolovnim namjerama, možete kupiti godišnju rekreacijsku dozvole koja vrijedi za kalendarsku godinu, a izdaje se u razdoblju od 1.prosinca pa do 1. ožujka, te višednevne rekreacijske dozvole. Ovisno o period trajanja dozvole, cijene su sljedeće: za jednodnevnu dozvolu rekreacijskog ribolova potrebno je izdvojiti 60,00kn. Dozvola u trajanju tri dana koštat će Vas 150,00kuna, dok ćete za sedmodnevnu trebati izdvojiti 300,00kn.

Rekreacijski ribolov na moru

ŠPORTSKI RIBOLOV

Bilo da je riječ o slatkovodnim ribama koje plivaju rječnim brzacima, ili pak morskim ribama, ako u Vama prevladava natjecateljski duh, sportski ribolov je idealan za Vas. Što se tiče disciplina one se razlikuju ako je riječ o ribolovu na slatkim vodama ili moru. Pa tako su slatkovodne discipline lov pastrve umjetnom muhom, lov pastrve prirodnim mamcima, lov udicom na plovak i lov šarana, dok se u morskom športskom ribolovu vrijednuje  ulov štapom s neizgrađene obale, ulov na ruku iz usidrenoga čamca uz obalu, a zasebnu discipline čini dubinsko udičarenje na otvorenome moru. U slučaju dozvola za športski ribolov, godišnje dozvole mogu biti izdane samo članovima Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru i vrijede za kalendarsku godinu. Preostale dozvole su jednodnevna dozvola za športski ribolov na moru u iznosu od 60,00 Kn, trodnevna u iznosu od 150,00kn te sedmodnevna koju ćete platiti 300,00kn. Također, postoje i dozvole za športski ribolov na moru za veliku ribu, pri čemu je vrijednost jednodnevne 120,00kn, trodnevne – 300,00kn, a sedmodnevnu ćete platiti 600,00kn.

Pronađite sve o ribolovu na moru s obale.

Športski ribolov na moru

PRIPAZITE GDJE I KOLIKO RIBE LOVITE

Mislili ste nakon šetnje rivom ili tijekom kupanja zabaciti štap? Prvo se informirajte gdje je ribolov uopće dopušten, kao i je li na snazi lovostaj određenih vrsti. Ribolov je dozvoljen u cijelom ribolovnom području Republike Hrvatske, izuzev mjesta gdje se hidroareološka nalazišta, na udaljenosti od 200 m od uzgajališta riba ili 100 m od uzgajališta školjkaša, u lukama i lučicama te na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1. listopada, u posebnim zaštićenim staništima. U sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.

Ribolov na ljetovanju

PRIPAZITE NA ALATE I OPREMU

Jedino ribolovci koji imaju rekreacijsku ili športsku dozvolu smije ribolov obavljati s plovila ili obale uz sljedeće ribolovne alate:
– odmet, ukupno do dva komada,
– kančenicom, ukupno do dva komada,
– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva komada,
– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva komada,
– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva komada.
No pripazite, samo vlasnici dozvola za športski ribolov na moru mogu obavljati ribolov i podvodnom puškom i to na dah. Ribolovcu u ribolovu iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb.

Sve o ribolovu možete pronaći u novoj rubrici na portalu Privatni Smještaj.

_____________________

Izvor:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_122_2785.html

https://www.zakon.hr/z/303/Zakon-o-morskom-ribarstvu