PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE – STARI GRADOVI ČUVAJU SLIKOVITE OBRONKE

ŽUMBERAK–SAMOBORSKO GORJE – STARI GRADOVI ČUVAJU SLIKOVITE OBRONKE

Gorsko-planinski masiv Samoborskog i Žumberačkog gorja sačinjen je od iznimnih prirodnih i kulturnih znamenitosti koje zajedničkim snagama čine mozaik tradicionalnog krajobraza.

Spoj krškog reljefa Dinarida, oštrih planinskih grebena Alpa te valovitih brda Panonije, naselja na nadmorskim visinama od 400 – 700 metara nadmorske visine, šuma, pašnjaka, livada, terasa vinograda, mnogobrojnih izvora, ali i starih gradova koji su čuvali ovaj kraj čini Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje dragim odredištem mnogih zaljubljenika u sve povijesne tajne i očuvane ljepote prirode.

Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje

SVE LJEPOTE PARKA PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Ukoliko ste barem jednom posjetili područje okolice Samobora mogli ste uočiti pitoma brda i romantične doline. No, to je samo dio ljepota koje pruža Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Kako bi se očuvale geološke posebnosti, izuzetno vrijedna ekološka obilježja s bogatim životom svijeta flore i faune te kulturno – povijesne vrijednosti, područje Samoborskog gorja i Žumberka proglašeno je Parkom prirode 1999. godine. Park prirode proteže se od starog okićkom i samoborskog grada do Starog grada Ozlja na zapadu, a na sjeveru seže do Slovenije te na jugu do Pokuplja.

Na području Parka prirode postoji mnoštvo spomenika kulturne baštine

PRIRODNE ZNAMENITOSTI

Park prirode pretežno je brdsko – planinsko na kojemu se nalaze mirišljave cvjetne livade, vinogradi i voćnjaci na zaravnima koje gdjegdje prekidaju duboke doline potoka i rječica. Ukupna površina Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje iznosi 34 235 ha, a posebno se ističe najviši vrh visine 1178 m – Sveta Gera, najviše naselje Budinjak na čak 768 metara nadmorske visine, čak 848 izvora, a cijelo područje Parka isprepleteno je panonskim, dinarskim i alpskim obilježjima pri čemu krš zauzima čak 90% parka.

Sve ljepote Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje

FLORA I FAUNA

Područje Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje dom je brojnim rijetkim i zaštićenim vrstama pri čemu se posebice ističe bogatstvo biljnog svijeta sa zabilježenih 1033 vrsta i podvrsta. U omjerima to bi se moglo iskazati činjenicom da se 1/5 svih biljnih vrsta Hrvatske nalazi baš na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Bioraznolikost se najbolje može sagledati tijekom proljeća kada su u punoj raskoši boja i mirisa čak 40 različitih vrsta bilja na jednom metru kvadratnom! Na području Parka prirode dominiraju bukove šume te potom hrasta medunca i crnog graba. Do sada je zabilježeno više od 38 vrsta orhideja, a posebno su važne ugrožene i vrste biljaka ograničene rasprostranjenosti poput vrste crnkasta sasa, čaškasta baluška, hrvatski karanfil, uskolisna suhoperka, hrvatska perunika, blagajev likovac. U Parku se može naći i biljka mesožderka.

Flora i fauna Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje dosad je zabilježeno 110 vrsta ptica, 13 vrsti kukcojeda i glodavaca, 11 vrsta šišmiša, a od drugih sisavaca na području Parka obitavaju i veliki grabežljivci poput smeđeg medvjeda, vuka te divlje mačke.

KULTURNE ZNAMENITOSTI

Iz doba prapovijesti pa do kasnog srednjeg vijeka pronađeno je čak 34 arheoloških nalazišta na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Čak je 17 zaštićenih sakralnih kulturnih dobara, odlično očuvani primjerci tradicionalne seoske arhitekture, a ono što je posjetiteljima posebice zanimljivo su ostaci nekadašnjih utvrđenih gradova:

 • Lipovec
 • Stari grad Žumberak
 • Tuščak
 • Okić
Na području ovog Parka prirode nalaze se ostaci 4 stara grada

Samo neki dijelovi kulturne baštine ovog područja su:

 • vodenica u Čunkovoj Dragi
 • crkva sv. Petra i Pavla te kapelu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Sošicama
 • crkva sv. Ilije na Svetoj Geri
 • crkva sv. Jurja u Dojutrovici u Vivodini
 • crkva sv. Marije Magdalene na Oštrcu
 • crkvu sv. Nikole Biskupa i Žumerački pil kod nekadašnjeg Novog grada Žumberka
 • groblje sa 141 tumulom iz starijeg željenog doba kod sela Budinjak
 • zaseok Javor
 • Samoborski muzej gdje se mogu naći brojni artefakti pronađeni na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

AKTIVNOSTI U PARKU PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Osim istraživanja prethodno spomenute kulturne baštine ovog kraja, na području Parka prirode veoma je atraktivan paraglajding. Postoje dva poletišta – na Japetiću koje je zbog prostranosti pogodnije za početnike te na vrhu Pleševice do kuda se dolazi planinarskim putem.

Na području Parka postoje 2 poletišta za paraglajding

Za djecu predškolskog i školskog uzrasta osmišljeni su programi škole u prirodi s temema – snalaženje u prostoru, upoznavanje šumskog staništa, zaštita prirode i meteorologija.

Planinarenje je moguće na čak 88 planinarskih staza različite zahtjevnosti, na području Parka postoje 2 penjalištqa – Okić i Terihaji, a osmišljene su i četiri sadržajno različite poučne staze:

 • Žumberački arheološki put
 • Staza kneževa u arheološkom parku Budinjak
 • Gdje voće zri
 • Izvori života

Na području Parka prirode postoje i mnogobrojne biciklističke rute, a u Eko – centru Budinjak te u Sošicama moguće je unajmiti i električne bicikle.

Istražite i sljedeće atrakcije:

 • Ekocentar Slani Dol
 • sjedište i postaju čuvara prirode u Sošicama
 • postaju čuvara prirode Grdanjci
 • najviši vrh Samoborskog gorja – Japetić te Svetu Geru najviši vrh Žumberačke gore
 • sela Kupčina Žumberačka i Žumberak
 • vinograde Pleševice
 • dolinu Slapnica kojom teče istoimeni potok te slap Brisalo
 • slap Cerinski vir
 • uživajte u pogledu iz mjesta Stojdraga
Istražite stare mlinove žumberačko - samoborskog kraja

Također, na ovom području postoje i planinarski domovi te agroturizmi gdje možete predahnuti te pronaći okrjepu, a poželite li prenoćiti postoje i apartmanski smještaji.

Guste šume, zeleni obronci, šarenilo livada, slikovita naselja na brdima i bogata spomenička baština ovoga kraja čine Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje idealnim odredištem svih onih koji žele uživati u istraživanju mozaiku očuvanog krajobraza i kulturne baštine.