Što je eVisitor i kako ga koristiti 1

Što je eVisitor i kako ga koristiti

eVisitor je centralni i specifični besplatni elektronički sustav koji na jednom mjestu povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj. Jedna od glavnih zadaća sustava je uvid u dnevni promet  turističkog prometa odnosno, prijava i odjava gostiju, ažurna baza podataka o smještajnim jedinicama i samim iznajmljivačima, praćenje i obrada statističkih podataka vezanih za dolazak i odjavu gostiju, vrstu smještaja, same destinacije te ažurnu kontrolu naplate boravišne pristojbe; a sve s ciljem postizanja što većih prihoda od uslužne djelatnosti, turizma te uvida što se sve treba poboljšati u idućoj sezoni.

Tko su obveznici sustava eVisitor?

Središnji informatički sustav eVisitor koristi preko tristo turističkih zajednica, šezdeset tisuća pružatelja usluga smještaja od privatnih iznajmljivača pa sve do Ministarstva turizma te Državnog zavoda za statistiku.

Obveznik eVisitora je fizička ili pravna osoba, odnosno vlasnik objekta koji se iznajmljuje, a sam obveznik može imati više objekata.

Smještajni objekt je objekt za koji je izdano rješenje o pružanju usluga smještaja, a smještajni objekt može biti stan ili kuća stanovnika općine ili grada ili stan ili kuća za odmor za koje nije potrebno rješenje, a smještajna jedinica je zasebna jedinica unutar koje se smješta gost odnosno, turist.

Čemu služi eVisitor?

Svrhu eVisitora možemo pojasniti u pet koraka. Prvi korak je objedinjavanje podataka o pružateljima usluga smještaja, odnosno Uredi državne uprave u županijama i/ili Ministarstvo turizma izdaju rješenje o iznajmljivanju, a potom korisnici sustava unose podatke o sebi i o smještajnim objektima te se tako stvara ažurna jedinstvena baza podataka.

Drugi korak je prijava i odjava gostiju od strane pružatelja usluga smještaja. Kao što smo gore spomenuli, pružatelj usluga smještaja može biti fizička ili pravna osoba koja preko besplatne internetske aplikacije eVisitor prijavljuje i odjavljuje goste u automatiziranoj knjizi gostiju.

Treći korak je obračun i kontrola naplate boravišne pristojbe, boravišna pristojba se obračunava na temelju kategorije turističkog mjesta te ostalim parametrima sukladno važećem Pravilniku. Kontrola boravišne pristojbe se radi u realnom vremenu te od strane turističke zajednice, a sam izračun trenutne obveze se vrši automatski jer je sustav povezan s FINA izvodima. Pravne osobe pristojbu plaćaju prvog i petnaestog u mjesecu, dok s druge strane, fizičke osobe plaćaju paušalno u tri rate, 31. srpnja, 31. kolovoza te 30. rujna.

Što je eVisitor i kako ga koristiti 2

Četvrti korak izvještavanje u statističke i marketinške svrhe, ovaj korak je bitan jer prati kretanje gostiju odnosno, turista u realnom vremenu te „nudi” pomoć pri izradi složenih statističkih izvještaja na temelju spola, dobi,  lokacija,.., a sve u svrhu provođenja što bolje daljnje marketinške politike koja u cilju ima postizanje konkurentske prednosti. 

Zadnji korak je suradnja tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća odnosno, eVisitora, Turističke inspekcije, Ministarstva turizma, uprave, unutarnjih poslova, Hrvatske turističke zajednice, Državnog zavoda za statistiku te Carinske uprave.

Možemo zaključiti da sustaveVisitor služi objedinjavanju podataka o pružateljima usluga smještaja te aktualno ustrojavanje poslovnog i tehnološki suvremenog centralnog mjesta evidencije gostiju.

Popis gostiju odnosno, turista na sustav eVisitor

Popis gostiju, odnosno turista, vodi se zasebno za svaku pojedinu fizičku ili pravnu osobu koja pruža usluge:

 • u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost te
 • noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma.

Isto tako, popis gostiju, odnosno turista vodi se i za:

 • vlasnike stanova i kuća za odmor te za sve ostale osobe koje noće u navedenom stanu ili kući,
 • stanovnike turističke općine ili grada koji ima obvezu prijave koje borave u njegovom stanu ili kući te
 • korisnike ili vlasnike plovila (nautičare) kad turističku pristojbu plaćaju po noćenju prije isplovljavanja.

Prijava na sustav eVisitor

Ako krećete s uslugom iznajmljivanja smještajnog objekta, podatke za prijavu na eVisitor preuzimate u Vašoj turističkoj zajednici, a sama prijava nije moguća bez korisničkog imena, lozinke te TAN liste, a sve aktivnosti u eVisitoru se bilježe uz Vaše korisničko ime.

Što je eVisitor i kako ga koristiti 3

Način pristupa sustavu eVisitor

Možete pristupiti putem stolnog ili prijenosnog računala, tablet računala ili pametnog telefona. Odnosno, za pristup sustavu potrebno je imati pristup internetu, a dizajn se prilagođava veličini ekrana.

Svi podaci iz sustava predstavljaju poslovnu tajnu te služe za praćenje turističkog prometa, istraživanje i analizu, razvoj turističke ponude te planiranje daljnjih marketinških aktivnosti po pitanju turizma u Republici Hrvatskoj; a sami iznajmljivači bili fizičke ili pravne osobe imaju vremensku te financijsku korist od samog sustava.

Prijava i odjava gostiju odnosno, turista na sustav eVisitor

Kada se jednom realizira rezervacija odgovorna osoba je dužna prijaviti turista odnosno, turiste putem sustava eVisitor  na tako da popuni obrazac za prijavu koji se vodi za tu odgovoru osobu; a odgovorna osoba je dužna popuniti sva polja koja se od nje traže te treba odabrati željenu akciju.

Prvi korak je na traci izbornika odabrati „Turist”, drugi korak u podizborniku je „Prijava turista”, treći korak je popuniti dokument koji sadrži iduće stavke o turistu:

 • prezime i ime,
 • mjesto, država i datum rođenja,
 • državljanstvo,
 • vrsta i broj isprave o identitetu,
 • prebivalište (boravište) i adresa,
 • datum i vrijeme dolaska u objekt,
 • predviđeni datum odlaska iz objekta,
 • datum i vrijeme odlaska iz objekta,
 • spol,
 • napomene (temelj za oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe, odnosno, za umanjenje plaćanja turističke pristojbe,..) te
 • broj prijave.

Kada odgovorna osoba popuni gore navedene podatke može prijeći na iduću prijavu turista, odnosno gosta.

Odjava gosta, odnosno turista se obavlja temeljem obrasca za odjavu turista, odnosno, na temelju podataka koji su navedeni prilikom prijave turista, a podaci su vezani za datum i vrijeme odlaska.  Odjava može biti automatska pomoću predviđenog datuma odlaska iz objekta turista ili ručna. Također, moguće je i ažurirati podatke vezane za odlazak gostiju.

Kontrola i naplata boravišne pristojbe putem eVisitora

Kontrola i naplata boravišne pristojbe vrši se na temelju podataka o prijavi i odjavi gostiju, odnosno turista te o samim podacima o pojedinom smještajnom objektu, eVisitor automatski uzima u obzir parametre koji se odnose na kategoriju turističkog mjesta, trajanje sezone,.. te ostale stavke za obračun. Sustav vrši obračun pristojbe po pojedinom objektu odnosno, po pojedinoj odgovornoj osobi, a uz to povezuje izvršene uplate sa zaduženjima te tako izračunava trenutnu obvezu korisnika.