Sedam veličanstvenih slapova Nacionalnog parka Krka

SEDAM VELIČANSTVENIH SLAPOVA KRKE

Želite li odmoriti dušu uz zvukove vode, u pogledu na jedinstvene ljepote prirode i pritom se rekreirati šetnjom, nemojte propustiti posjetu Nacionalnom parku Krka.

Nesvakidašnji prizori Nacionalnog parka Krka nisu samo raj za oči, već i čudo za uši. Naime, u Nacionalnom Parku krka u sekundi „prožubori” i do 500 000 litara vode niz kaskade. Zelenilo okruženo svim tonovima vodenog zelenila i plavetnila, stvaraju ugođaj koji fotografije prenose samo dijelom. Stoga kako bi se u potpunosti doživjela impozantnost Nacionalnog parka Krka, potrebno je isti i posjetiti!

Posjetite Nacionalni park Krka

SVE LJEPOTE NACIONALNOG PARKA KRKA

Ovo područje, relativno neizmijenjenih, prirodnih znamenitosti proglašeno je nacionalnim parkom 1985. godine s ponekim izmjenama 1977. godine koje su se ticale granica Nacionalnog Parka Krka.

Zbog svih ljepota koje nisu samo prirodne, već i kulturne Nacionalni park krka nije samo spomenik najviše kategorije i neizmjernu važnost za očuvanje bioraznolikosti, već i obrazovnu, znanstvenu, kulturnu i obrazovnu ulogu.

PRIRODNE ZNAMENITOSTI

Nacionalni park Krka obuhvaća površinu od 109 km2 pri čemu posebno mjesto ima tok rijeke Krke te donji tok Čikole. Rijeka Krka izvire u podnožju dinare, a s potopljenim dijelom ušća duga je 72,5 km. Čini ju sedam veličanstvenih sedrenih slapova – Roški slap, Skradinski buk, Bilušćica buk, Brljan, Rošnjak, Miljacka slac i Manojlovac čiji ukupni pad od 224m predstavlja prirodni fenomen.

Područje Krke dijeli se na planinsko područje koje se nalazi na sjeveroistoku, tri dolinska polja – Kosovo, Kninsko i Petrovo te Sjevernodalmatinsku zaravan. Također, ovo je područje zaokruženo i planinskim masivima – Svilajom, Mosorom, Dinarom i Velebitom.

Prirodne znamenitosti Krke

FLORA I FAUNA

Područje Nacionalnog parka Krka obiluje biljnim i životinjskim svijetom. Gdje god se okrenete moći ćete zamijetiti bogatstvo šuma hrasta, jasena, graba i crnike. Na području Parka zabilježeno je više od 1000 različitih biljaka i 30 vrsta mahovina, a posebno se ističu endemske vrste kao što je piramidalni zvončić, pustenasto devesilje, zvončić, livadski procjepak i druge vrste flore. Simbolima Krke smatraju se ilirska perunika i močvarna perunika koje su posebno zaštićene, a 2000. godine su proglašene i hrvatskim nacionalnim cvijetom.

Perunike su proglašene nacionalnim cvijetom Hrvatske

Mnogobrojnost i raznovrsnog životinjskog svijeta potvrđuju činjenice da na ovom prostoru žive sisavci poput šišmiša i vidri, više od 200 vrsti ptica pri čemu je posebno važno istaknuti rijetkog krškog sokola i prugastog orla, 27 različitih vrsti riba među kojima su najbrojnije potočne pastrve i ilirski klenovi te endemi poput glavatica i zlousta. Špilja Miljacka 2 dom je endemske vrste pod nazivom čovječja ribica. Jedina otrovna životinja u parku je poskok, a posjetiteljima su posebno simpatični ćubasti gnjurci koji svoje mlade nose na leđima.

Mnogobrojni životinjski svijet Nacionalnog parka Krka

KULTURNE ZNAMENITOSTI

Područje Nacionalnog parka Krka nije samo područje koje se diči jedinstvenim prirodnim ljepotama već i brojnim arheološkim lokalitetima, sakralnim objektima te spomenicima industrijske arhitekture.

Iznad Roškog slapa nalazi se Oziđana pećina u kojoj su pronađeni mnogobrojni tragovi života – keramičke posude, kosturi, kameni artefakti itd. Iznad sela Ivoševaca nalaze se ostaci vojnog logora Burnum s vidljivim ostacima lukova te amfiteatrom koji su izgradili Rimljani u 1. st. Na području NP Krka nalazi se i srednjovjekovna utvrda Ključica, ostaci srednjovjekovne utvrde Kamičak, utvrde Bogočin, Nečven i Trošenj. Od sakralne baštine posebno se ističe otok Visovac koji se nalazi na Visovačkom jezeru. Na njemu se 1445. godine izgradio samostan Majke od Milosti te Crkva Gospe Visovačke. Na području znanom pod nazivom Carigradska draga svakako razgledajte manastir sv. Arhanđela koji je izgrađen na temeljima starijeg eremitskog samostana.

Otočić Visovac

Razgledajte i ostatke nekadašnje hidroelektrane Krka koji se nalaze na Skradinskom buku, a hidroelektrana je u pogon bila puštena samo dva dana nakon Tesline na slapovima Niagare, 1895. Tridesetak vodenica na Krki svjedoče o nekadašnjem načinu života kada su bile jedan od glavnih izvora prihoda stanovnika ovog područja, ali i cijelu jadransku obalu jer se tu mljelo žito od Istre pa sve do Dubrovnika.

Razgledajte vodenice Nacionalnog parka Krka

AKTIVNOSTI U NACIONALNOM PARKU KRKA

Osim bliskog i sigurnog kontakta sa svim ljepotama nacionalnog parka Krka, posjetitelji mogu uživati u vidikovcima i edukativnim stazama Skradinski buk, Roški slap, Manastir Krka te Lozovica šumska staza. Posebno se ističe Stinice – Roški slap – Oziđana pećina uzduž koje se nalaze edukativni panoi.

Biciklistima će posebno biti zanimljiva staza koja vodi od Skradinskom mosta pa do Skradinskog buka.

Etno prezentacija u sklopu vodenica, visovačka kuća Kuželj koja osim eukativnog sadržaja, šetnice te uživanja u ljepotama šume nudi i dječje igralište te knjižnicu na otvorenom, suvenirnice – samo su dio ponude Nacionalnog parka Krka.

Razgledajte etno zbirku

Prirodne i povijesno – kulturne znamenitosti nezaobilazan su i glavni razlog posjete Nacionalnom parku Krka i dopustite da u ljepotama Parka uživaju sva vaša osjetila!