Parkovi prirode Hrvatske

PARKOVI PRIRODE

Lijepa naša, kao što svi znamo, je prepuna prirodnih ljepota, što potvrđuje i dvanaest parkova prirode.

Park prirode ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu, a u samom parku prirode su dopuštene gospodarske i druge aktivnosti te zahvati kojima se ne ugrožavaju niti narušavaju bitna obilježja i svojstva. U parkovima prirode možete uživati u (ne)aktivnom odmoru te napuniti baterije za „povratak” u stvarnost.

Parkovi prirode Hrvatske su:

 • Biokovo,
 • Kopački rit,
 • Papuk,
 • Učka,
 • Velebit,
 • Vransko jezero,
 • Žumberak,
 • Lastovo,
 • Lonjsko polje,
 • Medvednica,
 • Telašćica te
 • Dinara.

KOPAČKI RIT

Smatra se jednim od najočuvanijih fluvijalno-močvarnih nizova područja na „Starom kontinentu”. Park prirode krasi iznimna prirodna ljepota koja se rijetko viđa, biološka raznolikost te šume bijele vrbe koje se odlično slažu s močvarnom vegetacijom, a u samom parku je smješten i zoološki rezervat koji je najpopularnija „atrakcija” u parku.

Park prirode Kopački rit

PAPUK

Međuslavonskimravnicama smjestila se je planina Papuk, park prirodePapuk obuhvaća najveći dio planine te je zaštićen zbog izuzetno vrijednih bioloških, geoloških te povijesno-kulturnih značajki. Papuk je 2007. godine zbog geoloških značajki dobio je status geoparka. Park prirode Papuk je „dom” mnogim životinjskim vrsta, a najpoznatiji stanovnici su šišmiši.

Park prirode Papuk

LONJSKO POLJE

Najveće poplavno zaštićeno područje u Dunavskom porječju je park prirode Lonjsko polje, krasi ga vrijedno krajobrazno i ekološko područje odnosno, poplavljene šume hrasta lužnjaka te vlažni pašnjaci sa stalnim posavskim drvenim nastambama koji su pravi spomenik kulture, a ujedno je sve ispresijecano mrežom vodenih površina što parku daje posebnu bit.

Lonjsko polje je stanište mnogim pticama pa je park 1983. godine uvršten na Listu važnih ornitoloških područja Europe (IBA), a od 1993. godine nalazi se na Popisu vlažnih staništa od međunarodnog značaja Konvencije o zaštiti vlažnih područja (RAMSAR).

Park prirode Lonjsko polje

MEDVEDNICA

U neposrednoj blizini metropole smjestio se je park prirode Medvednica. Park je poznat po svojoj šumi, a unutar parka je zaštićeno osam šumskih rezervata. U parku prirode Medvednica možete vidjeti 1205 biljnih vrsta, a jedan od najpoznatijih stanovnika parka je šišmiš koje možete i usvojiti te tako sudjelovati u održavanju ugrožene vrste. Medvednica je glavno mjesto za stanovnike Zagreba kada je u pitanju aktivnost i planinarenje, budite jedan od milijun posjetitelja u ovom parku prirode.

Park prirode Medvednica

ŽUMBERAK

Park prirode Žumberak je brdsko-planinsko područje koje je većinom prekriveno šumom, a park karakterizira očuvana priroda odnosno: potoci, slapovi, špilje, jame, brdski obronci prekriveni vinogradima, pašnjaci te autohtona seoska imanja. Isto tako, stanište je zaštićenih i ugroženih biljaka.

Park prirode Žumberak

UČKA

U istočnom dijelu Istre smjestila se je planina, park prirode Učka. Neki od simbola parka prirode Učka su: kamena kula iz 1911. godine na vrhu Vojak, geomorfološki spomenik prirode Vela draga, Učkarski zvončić, koji raste jedino na Učki, na stijenama vršnog grebena. Na 930 metara nadmorske visine smjestio se je Centar za posjetitelje gdje se na moderan i interaktivan način prezentirane prirodne, kulturne i povijesne vrijednosti ovog područja.

Park prirode Učka

VELEBIT

Park prirode Velebit samo se nastavlja na niz najvećeg zaštićenog područja u Hrvatsko. Položaj planine Velebit utjecali su na razvoj raznolikog životinjskog i biljnog svijeta, što potvrđuje činjenica da je park 1978. godine proglašen Međunarodnim rezervatom biosfere.

Park prirode Velebit

VRANSKO JEZERO

Između Šibenika i Zadra u Ravnim kotarima smjestio se je park prirode Vransko jezero, najveće prirodno jezero u Hrvatskoj. Samo Vransko jezero predstavlja geomorfološku rijetkost te pravi ornitološki rezervat za najmanje dvjestotinjak ptica. Također, biološkoj vrijednosti Vranskog jezera dodati i činjenicu da je bogato ribama. Osim prirodnih ljepota možete uživati u ostacima kulturno-povijesne baštine, jedna od njih je i kula Osridak.

Park prirode Vransko jezero

TELAŠĆICA

Na jugoistočnom dijelu Dugog otoka smjestio se je park prirode Telašćica. Park prirode je poznat po tri fenomena: zaljevu Telašćica koji je najveća prirodna luka u Hrvatskoj, Dugootočkom strmcu-”stene” na kojemu se gnijezde brojne ptice, među kojima je sivi sokol te po slanom jezeru Mir koje je poznato po ljekovitom mulju i endemičnoj vrsti jegulje „kajman”. Park prirode Telašćica posjetiteljima nudi organizirane ture te uživanje u raznim aktivnostima, a neke od njih su: krstarenje, sportovi na vodi, ronjenje, ribolov, vožnju biciklima itd.

Park prirode Telašćica

DINARA

Najmlađi park prirode je Dinara, park prirode je važan zbog samog očuvanja prirodnih vrijednosti, flore i faune te bogate georaznolikosti. Dinara je međunarodno prepoznat fenomen kao najvrjednija prirodna cjelina krša u svijetu. Posjetitelji mogu uživati u aktivnom odmoru na šezdeset i tri tisuće hektara.

Park prirode Dinara

BIOKOVO

Biokovo je planina koja „izranja” iz mora te koja sa svog vrha pruža pogled na Makarsku rivijeru te ostatak Splitsko-dalmatinske županije. Park prirode Biokovo nije poznat samo zbog svog položaja nego je jedinstveno i zbog geomorfologije, špilja, škrapa, jama,.. te same biološke raznolikosti. Park prirode Biokovo „dom” je: divokozi, vuku, puhu, šišmišu,.. te nekim endemičnim biljnim vrstama kao što su: biokovsko zvonce, uskolisna zečina, a ostale biljne vrste možete vidjeti u botaničkom vrtu Kotišina koji je sastavni dio parka prirode. Najpoznatija „atrakcija” parka je Nebeska šetnica, vidikovac sa staklenom plohom za hodanje s koje se pruža nestvaran pogled.

Park prirode Biokovo

LASTOVO

Lastovo je zbog nestvarne prirodne ljepote i raznolikosti 2006. godine je proglašen parkom prirode. Park krase guste šume i plodna polja obogaćena lokvama, visokim strmcima, špiljama te raznolikim biljnim i životinjskim svijetom. Park prirode Lastovo posjetiteljima nudi i bogato povijesno-kulturno nasljeđe, isto tako, na području parka prirode se nalazi osamnaest podmorskih arheoloških lokaliteta.

LASTOVO

Dvanaest parkova prirode nude za svakoga po nešto čim nađete slobodnog vremena provedite ga u prirodi, nećete požaliti!