Sve što trebate znati prije početka iznajmljivanja privatnog smještaja

Novi iznajmljivači: sve o birokraciji

Kupili ste nekretnine, dobili u nasljedstvo ili želite prenamijeniti postojeću nekretninu u jedinicu privatnog smještaja i potrebne su vam ključne informacije vezane uz iznajmljivanje? U nastavku vam donosimo savjete kako biste postali iznajmljivači u što bržem vremenskom periodu i izbjegli stres.

Prije početka iznajmljivanja

Uredili ste jedinicu ili jedinice privatnog smještaja koje želite iznajmljivati. Slijedi vam par birokracijskih koraka:

 • pripremite dokumentaciju i ishodite Rješenje o kategorizaciji objekta, a podjela je na:

1. sobu,

2. apartman,

3. studio apartman,

4. kuću za odmor,

5. kamp,

6. kamp odmorište.

– objekt mora omogućiti sigurnost i funkcionalnost

– sam objekt kao i okoliš moraju biti uređeni

– u objektu se mora nalaziti kutija prve pomoći, vatrogasni aparat – ako je riječ o iznajmljivačima obrtnicima i tvrtkama, te plan evakuacije

– objekt mora imati toplu i hladnu tekuću vodu s odvodnjom

– električnu energiju i grijanje (ako je riječ o cjelogodišnjem iznajmljivanju)

– itd.

Podnositelj je dužan navesti podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, površini modula i dr.) i priložiti dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine i drugu dokumentaciju, po potrebi. Zahtjev se podnosi Uredu državne uprave u županiji/ gradu gdje se privatni smještaj nalazi. Potrebno je platiti administrativne pristojbe koje variraju na razini županija.

 • zahtjev te ishođenje Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Kako bi se Rješenje ishodovalo potrebno je priložiti i posjedovati:

– presliku osobne iskaznice ili drugog dokumenta koji je važeći prilikom dokazivanja državljanstva Republike Hrvatske, država EU gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije

– dokument kojim ćete dokazati da je objekt u Vašem vlasništvu kao što je izvadak iz zemljišne knjige

– dokaz o uporabljivosti građevine

– tlocrt i iskazivanje površine modula

– ispuniti obrazac zahtjeva Prilog I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ili IX koji je dostupan u NN ili bolje opremljenim knjižarama

Zahtjev je moguće podnijeti i elektroničkim putem, a sve detalje, točnije potrebnu dokumentaciju možete saznati na internetskim stranicama Grada, županije ili pozivom/ posjetom Uredu državne uprave – pisarnici Odjela za turizam i/ ili Službe za gospodarstvo.

Po predanom zahtjevu povjerenstvo ureda koje se sastoji od najmanje dva člana obavlja očevid u objektu privatnog smještaja, a nadležni ured je dužan riješiti zahtjev u roku od 30 dana od dana uredno podnošenja istog.

 • Postavite standardiziranu ploču

S obzirom da ploča mora biti sukladno standardima (dimenzije 25×25 cm, debljina 1 mm, od inoxa, otporna na IV zračenja, sitotiska u dvije određene boje), ploču/ ploče je potrebno naručiti kod proizvođača koji imaju suglasnost Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Nakon što ste prikupili svu dokumentaciju i dozvole, potrebno je kopiju dostaviti lokalnoj TZ i poreznoj.

Početak iznajmljivanja

 • Izrada i postavljanje službenog cjenika

U smještajnim jedinicama potrebno je izvjesiti cjenik u HRK. Prilikom osmišljanja cjenika, nemojte se voditi dampingom, ali niti precijeniti svoj smještaj. U obzir svakako uzmite fiksne troškove, troškove oglašavanja na specijaliziranim internetskim stranicama/ platformama te turističku pristojbu.

Cjenik mora sadržavati:

osnovne podatke o iznajmljivaču (naziv smještaja, Vaše ime i prezime, OIB te adresu), naziv usluge – primjerice noćenje s doručkom/ noćenje, način naplate – po osobi, po jedinici, dvodnevno, tjedno, informacije o sezonama, iznos boravišne pristojbe te je li uključena u cijenu ili se dodatno plaća, PDV – naznačiti neto cijenu + PDV ili informaciju da PDV nije uključen u cijenu, dodatne troškove poput iznosa doručka, kućnih ljubimaca, troškova čišćenja, datum od kada cjenik stupa na snagu te Vaš potpis.

 • Osmišljavanje te postavljanje kućnog reda – mora biti jasno vidljiv i savjetujemo prevađanje istog na par stranih jezika kako bi isti bio razumljiv gostima,
 • Prijava gostiju (pa i prijatelja) putem eVisitora. Što je eVisitor, kada i kako ga je potrebno koristiti saznajte u članku na našoj platformi. Ukoliko se svi gosti unose isključivo putem eVisitora, tada više nije obvezno vođenje knjige Popis gostiju,
 • Izdavanje računa – na paragon bloku, putem računala ili specijaliziranih programa.
 • Voditi i čuvati Evidenciju o prometu prema kronološkom slijedu računa, iskazanim u kunama (HRK), a primjer obrasca možete preuzeti OVDJE.
Obavezno izdajte račune

Naknade i dodatna ulaganja

Kao i u svakom poslu, iznajmljivanje privatnog smještaja traži neprestana ulaganja. Kako biste se pravovremeno zaštitili od potencijalnih oštećenja smještaja, razmislite o uvođenju određenog iznosa pologa koji ćete zahtijevati od gosta te isti vratiti po pregledu smještaja ukoliko je sve u redu. Također, jednom kada ste uredili sobu, studio, apartman i kuću za odmor, to ne znači da je tu završilo Vaše ulaganje. S obzirom na trendove i zahtjeve suvremenih putnika/ gostiju, bilo bi poželjno barem svake 3 godine uvesti određeni novitet u ponudu, opremu i/ili izgled interijera.

Sustavno ulažite u izgled i opremu Vašeg smještaja

Naposljetku, većina iznajmljivača će Vam reći kako je iznajmljivanje privatnog smještaja dobar izvor dodatnih prihoda. No, imajte na umu da osim klasičnih rashoda poput troškova struje, vode, inventara, trebat ćete plaćati i:

 • paušal turističke pristojbe koji se plaća u tri jednaka iznosa

I rata – najkasnije do 31. srpnja,
II rata – najkasnije do 31. kolovoza,
III rata – najkasnije do 30. rujna

 • članarinu lokalnoj turističkoj zajednici, pri čemu se članarina plaća po sljedećim stopama:
Prva skupina0,14212
Druga skupina0,11367
Treća skupina0,08527
Četvrta skupina0,02842
Peta skupina0,01705
 • ukoliko smještaj oglašavate na stranim platformama potrebno je plaćati PDV na proviziju stranih posrednika (OTA kanala, agencija)
 • godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja privatnog smještaja koji se određuje prema mjestu gdje se smještaj nalazi, te njegovu visinu određuje lokalna samouprava pri čemu ne može iznositi manje od 150,00 HRK te više od 1.500,00 HRK. Formula prema kojoj se može izračunati iznos je BROJ KREVETA x PAUŠALNI POREZ PO KREVETU + PRIREZ.

Možda ste nakon ovog članka zbunjeni, no vjerujte nam – čim ishodujete kategorizaciju i Rješenje, sve ostalo ići će veoma jednostavno. Naravno, pripazite i da se oglašavate na sigurnim oglasnicima te uvijek unaprijed provjerite postoji li iznos provizije po ostvarenoj rezervaciji ili se plaća fiksni iznos oglašavanja kao na specijaliziranoj platformi PrivatniSmjestaj.hr.