Park prirode Lonjsko polje

LONJSKO POLJE – GDJE POPLAVA ZNAČI ŽIVOT

Poplave nisu prirodna pojava koja je ikome draga, no u slučaju Lonjskog polja baš su poplave te koje su doprinijele ljepoti ovog područja i kreirale sve prirodne raznolikosti Parka prirode Lonjsko polje.

Lonjsko polje je jedan od najboljih pokazatelja kako biljni i životinjski svijet živi u ravnoteži s prirodnim promjenama prirode te su baš te promjene izvor života.

SVE LJEPOTE PARKA PRIRODE LONJSKO POLJE

Park prirode Lonjsko polje sastoji se od tri polja – Lonjsko, Poganovo i Mokro, a 1990. godine je područje Lonjskog i Mokrog polja proglašeno Parkom prirode zbog činjenice da je riječ o jednom od najbolje očuvanih poplavnih područja Europe s iznimnom raznolikosti biljnog svijeta te životinjskog, a dodatni značaj ovom području daje i tradicijsko pašarenje koje je još uvijek prisutno na području Parka prirode.

Raznolikosti Parka prirode Lonjsko polje

Ovo je područje i prije proglašenja Parkom prirode, točnije 1963. godine proglašeno prvim ornitološkim rezervatom u Hrvatskoj. 1989. godine je stavljeno na popis područja važnih za price – IBA (Important Bird Area), od 1993. godine ovo područje štiti Ramsarska konvenicja, a 1994. godine je selo Čigoč proglašeno prvim europskim selom roda.

PRIRODNE ZNAMENITOSTI

Područje Lonjskog polja jeden je od rijetkih primjera gdje se čovjek prilagodio poplavama i živi u skladu, ali i od poplava. Možda baš zato što su poplave ključne za raznolikost biosfere ovog područja, čovjek nije uništio ovo područje već cijeni to prirodno močvarno stanište.

Park prirode Lonjsko polje prostire uz lijevu obalu rijeke Save na 50 650 ha te time predstavlja jedno od najprostranijih područja močvara dunavskog porječja.

FLORA I FAUNA

Na području Parka prirode Lonjsko polje do sada je evidentirano 550 biljnih vrsta pri čemu posebno značenje imaju kvalitetni slavonski hrast lužnjak i poljski jasen. Nizinske šume Lonjskom polja čine gotovo 70% Parka. Poplavni travnjaci prikrivaju oko 30% Parka prirode Lonjsko polje, a osim pašarenja, njihova imaju iznimnu ulogu u sustavu obrane od poplave. Na tim područjima posebno je važna biljna vrsta – četverolisna raznorotka, a zanimljive vrste su i rezac te metvica.

Metvica raste u Parku prirode Lonjsko polje

Životinjski svijet Parka prirode Lonjsko polje nije u potpunosti istražen, no do sada je zabilježeno – 250 vrsta ptica, 58 vrsta sisavaca, 10 vrsta gmazova, 16 vrsta vodozemaca, 33 vrste riba te 43 vrste vretenaca. Samo neke od najzanimljivijih životinja koje obitavaju na području Lonjskog polja su bijele i crne rode, kosac, štekavac i žličarka. Također, Lonjsko polje je jedno od najvećih mrjestilišta šarana u dunavskom slijevu. Iznimno značenje Lonjskog polja je i u činjenici da je riječ o području gdje obitava najveća koncentracija izvornih pasmina kao što su hrvatski posavac, turopoljska svinja, posavska guska, posavski gonič, hrvatski hladnokrvnjak te slavonsko – srijemsko podolsko govedo.

Životinjski svijet Parka prirode Lonjsko polje

KULTURNE ZNAMENITOSTI

Područje Parka prirode Lonjsko polje dokazuje kako su ljudi od davnina prilagodili svoj život poplavama, a to se očituje u građenju naselja na uzvisinama ili gredama uz Savu primarno građenih od drva, načinu oblikovanja krajolika, ali i uzgoju izvornih pasmina.

Vrijednosti Parka prirode Lonjsko polje očituje se u:

 • nepokretnoj baštini kao što je tradicionalna gradnja koja se očituje u stambenim građevinama od prirodnog materijala, a posebice se ističe selo Kraplje koje je jedino selo Hrvatske sa statusom Sela graditeljske baštine
 • pokretnoj kulturnoj baštini, točnije uporabnim tradicionalnim predmetima koji su se koristili tijekom 19. i 20. stoljeća, a posebno se ističu privatne etnografske zbirke Ravlić, Sučić i Palaić koje su upisane na Listu zaštićene pokretne kulturne baštine Republike Hrvatske. Pokretnoj baštini pripadaju i tradicionalna drvena plovila ovog kraja, posavska mošnja, tradicionalni predmeti od konoplje i lana itd.
 • nematerijalnoj kulturnoj baštini kao što je tradicijski ribolov, ali i plesovi, pjesme, usmene predaje te običaji ljudi ovoga kraja, a posebice iz doba tzv. Vojne krajne.

AKTIVNOSTI U PARKU PRIRODE LONJSKO POLJE

Na području Parka prirode Lonjsko polje postoje 3 posjetiteljska centra – Krapje, Repušnica te Čigoč. Na području Parka možete uživati u sljedećim aktivnostima:

 • vođenim turama kroz park pod nazivom Bijela roda u Čigoču, Krapje – selo graditeljske baštine, Posavski konj, Vodozemci, Žličarka – ptica sa žlicom, Nizinske poplavne šume, Kosac – ptica vlažnih livaca, te Rijeka Sava
 • šetnjama tematskim stazama: Staza graničara, Staza Posavaca, Koščevoj te Teninoj stazi
 • biciklizmu kroz Park prirode različitim biciklističkim rutama kao što su: Posavska ruta, Ruta SMŽ1, SMŽ2, PPLP1, PPLP2, PPLP3, PPLP4, Močvarni put, Biciklom do Lonje
 • vožnji brodom ili čamcem
 • promatrati životinje u sklopu ornitološkog rezervata Krapje Đol, Rakita, retencijskog prostora Mužilovčica
Promatranje ptica u Parku prirode Lonjsko polje
 • za djecu su osmišljeni edukativni programi tzv. škole u prirodi
 • razgledati obližnje atrakcije i zbirke: etnološku zbirku obitelji Sučić, obitelji Ravlić te obitelji Palaić, Informativni centar Čigoč, Prijemni centar Krapje, sela Čigoč, Mužilovčica, Lonja, Krapje, kapelicu sv. Fabijana i Sebastijana u selu Donje Gračenice, rimski kompleks Ciglenice pored sela Osekovo, te naravno obližnje gradove Kutinu i Sisak
 • jahanju rutom Na sedlu.
jahanju rutom Na sedlu kroz Park prirode Lonjsko polje

Želite li provesti dan u prirodi, okruženi jednim od najkompleksnijih šuma zapadnog palearktika, vlažnim travnjacima ili pak poplavljenim područjima koja obiluju životom i opustiti se u nekoj od aktivnosti koja se nudi u sklopu Parka te uživati tradicionalnoj hrani nekog od seoskih gospodarstava, svakako se uputite u Park prirode Lonjsko polje!