Park prirode Kopački rit

KOPAČKI RIT – MOČVARA KOJA SE NEPRESTANO MIJENJA

Dom, kratkotrajni smještaj, sklonište i raj. Park prirode Kopački rit sve je to mnogobrojnim vrstama ptica i drugim životinjskim vrstama, a poplavljeno područje hrani brojne biljne vrste koje svojim bojama daju impresivan izgled parku tijekom svih godišnjih doba.

Osim što je Kopački rit jedno od najvećih močvarnih područja u Europi, riječ je o o najočuvanije, vlažnom staništu izuzetne biološke raznolikosti.

SVE LJEPOTE PARKA PRIRODE KOPAČKI RIT

Dvije velike rijeke – Drava i Dunav, sprudovi, otoci, rukavci, poplavne površine, bare i grede stvaraju jedinstven izgled Parka prirode Kopački rit koji se prilikom svake posjete doima drugačijim. Kopački rit je jedna od najvećih močvara na području Europe. Kopački rit proglašen je Parkom prirode 1976. godine i kao takav predstavlja najstariji Park prirode u Hrvatskoj. U godinama i desetljećima koja su slijedila, ljepote Kopačkog rita dobile su mnoga priznanja, ali ponajviše s ciljem očuvanja istih.

Močvarno područje Kopačkog rita tijekom različitih godišnjih doba ima različiti izgled

1993. godine Kopački rit je uvršten na Popis Ramsarskih područja, a riječ je o Popisu koji sadrži međunarodno važna vlažna područja, posebice kada je riječ o staništima močvarica. Kopački rit je također na listi programa IBA s ciljem zaštite globalne mreže područja važnih za ptice i ostalu bio raznolikost. Posebni zoološki rezervat i Park prirode Kopački rit uvršteni su u područja međunarodne važnosti u sklopu projekta EU mreže Natura 200 te Sveeuropske ekološke mreže.

PRIRODNE ZNAMENITOSTI

Park prirode Kopački rit pripada ravničarskom dijelu Baranje, između Dunava i Drave do granice s Mađarskom te je najveće poplavno područje srednjeg dijela Europe. Ono što je možda najznačajnija posebnost Parka prirode Kopački rit je unutarnja delta. Naime, poplavno područje ima izgled delte, no u srednjem dijelu toka, uz pomoć Drave, Dunav stvara unutrašnju deltu te nije učestala pojava.

Područje Parka prirode Kopački rit obuhvaća 231 km2 pretežno niske nadmorske visine s najvišom točkom koja je visoka 250 m. Najdublje jezero parka je Sakadaško, a najveće je Kopačko, a važnost imaju i bare te kanali.

FLORA I FAUNA

Više od 2 300 vrsta od kojih su poneke i ugrožene, zabilježene su na području Parka prirode Kopački rit što dokazuje da ovo poplavno područje, točnije 25 različitih tipova staništa predstavlja idealan stalan ili privremeni dom mnogim vrstama iz svijeta kako faune tako i flore.

U Parku prirode Kopački rit obitava veliki broj ptica, posebice močvarica

U svijetu flore Parka prirode Kopački rit do sada je otkriveno 500 različitih vrsta. Najveći dio poplavne doline područja Kopačkog rita pokriveno je šumama bijele vrbe, a potom crne topole te hrasta lužnjaka. Nasuprot dolinama, vodene površine bivaju prekrivene zajednicama mrijesnjaka, lokvanja, vodenih leća, plavuna te lokvanja. S obzirom da Kopački rit ovisi o količini vode, ona područja koja su povremeno poplavljena pretežno su prekrivena velikim šaševima te trščacima.

U Kopačkom ritu obitavaju i patke

Kako to i inače biva, prehrambeni lanac i piramida posebice su vidljivi u Parku prirode koje je drugo najveće prirodno mrjestilište čak 46 različitih vrsta riba, a ribe su slastan obrok pticama. Do sada je zabilježeno čak 300 različitih vrsta ptica od kojih se 140 vrsta povremeno ili redovito gnijezdi kao što su veliki vranci, riječni galeb, siva čašlja, bjelobrada čigra. Posebno su važne močvarice, a štekavac predstavlja i simbol Parka. U Parku prirode Kopački rit obitava različitih vrsta vodozemaca,  vrsta gmazova, mnogobrojni beskralježnjaci te 55 različitih vrsta sisavaca kao što su obični jelen, srna, divlja mačka, dabar, jazavac i ostali.

KULTURNE ZNAMENITOSTI

Ljepota krajolika kraja Kopačkog rita i okolice prepoznata je još u 18. toljeću kada je vojskovođa Eugen Savojski izgradio lovački dvorac u Bilju. Posebno je zanimljiva arhitektura ladanjskog lovačkog dvorca u Tikvešu koji je izgrađen od strane Habsburgovaca, a tijekom povijesti postaje važno lovačko središte.

Na rubnom dijelu Parka prirode Kopački rit, na oko 4 km udaljenosti od Bilja nalazi se selo Kopačevo čije je nekadašnje stanovništvo živjelo od ribarstva, a danas su posebice poznati po mljevenoj paprici koja je neizostavan sastojak fiš paprikaša.

AKTIVNOSTI U PARKU PRIRODE KOPAČKI RIT

Park prirode Kopački rit otvoren je za posjetitelje tijekom cijele godine, no važno je obratiti pažnju na radno vrijeme prije posjete budući da se isto razlikuje po godišnjim dobima.

Park prirode Kopački rit nudi mnoge popratne aktivnosti, pa tako u Parku možete:

  • razgledati park kroz poučne staze, vođene ture ili organizirane „škole u prirodi” koje su namijenjene djeci predškolskog i školskog uzrasta. Posebice su zanimljive poučne staze Stari brijest, šetnica Bijelog lopoča te Veliki Sakadaš.
Istažite Park prirode Kopački rit kroz njegove poučne staze i šetnice3
  • Istražiti sve ljepote vožnjom bicikla po nekoj od biciklističkih staza Baranje kao što su Panonski put mira, Ekostaze Baranja Greenways te Dunavska ruta.
  • Upoznati se s ljepotama Posebnog zoološkog rezervata Kopački rit kroz plovidbu brodom i/ili čamcem, a polazište je s pristaništa na jezeru Veliki Sakadaš.
  • Također s pristaništa Veliki Sakadaš moguće je unajmiti kanuu te veslati po Posebnom zoološkom rezervatu u pratnji voditelja.
  • Pod stručnim vodstvom, u organiziranim skupinama, moguć je obilazak parka s primarnim ciljem promatranja ptica, tzv. foto safari. Tijekom obilaska parka može se sagledati od 35 do 63 vrsta ptica.
  • Ukoliko posjetite Park prirode Kopački rit od početka do sredine rujna, velika je vjerojatnost da ćete se susresti s neobičnim zvucima ljubavnog zova, tj. jelenje rike.
Tijekom rujna posebice je neobična rika jelena
  • Zaljubljenici ribolova moći će okušati svoju sreću u Parku jer Javna ustanova Park prirode Kopački rit izdaje dnevne ili godišnje dozvole za rekreacijski ribolov. Lokacije za koje se izdaju dozvole su: rijeka Dunav od RKD 1382,5 do 1412,6, melioracijski kanal Čarna, melioracijski kanali Podunavlje, bara Zlatna Greda, bara Tikveš, tri Grabovačka jezera.
  • U blizini Parka moguće je opustiti se i okrijepiti u tradicionalnim domaćinstvima, seoskim gospodarstvima i kafićima.

Vjerujemo da će vas sve navedeno nagnati da posjetite Park prirode Kopački rit i istražite sve ljepote, a ukoliko ste već posjetili Kopački rit, nemojte dvojiti hoćete li Park ponovno posjetiti. Naime, ovisno o intenzitetu poplava i vode iz Dunava, godišnjim dobima, krajobraz Parka prirode Kopački rit se mijenja, a vi ćete uživati u novom ruhu Parka.